แบบฟอร์ม/เอกสาร/ITA เผยแพร่สาธารณะเพื่อความโปร่งใส

รายงานการประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจ 100% ครั้งที่ 6/2562 ณ โรงเรียนชุมชนวังทอง

รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน

2019-07-01

รายงานการประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจ 100%   ครั้งที่ 6/2562  ณ โรงเรียนชุมชนวังทอง

https://drive.google.com/open?id=1bjXIb0n25xuxOp2qWebXeHz-hsMNn07y

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.