แบบฟอร์ม/เอกสาร/ITA เผยแพร่สาธารณะเพื่อความโปร่งใส

สรุปรายงายการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2561

รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน

2018-11-22

สรุปรายงายการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่3/2561   เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561  ณ  หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3

 

ไฟล์แนบ

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.