แบบฟอร์ม/เอกสาร/ITA เผยแพร่สาธารณะเพื่อความโปร่งใส

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจ 100% ครั้งที่2/2562 ณ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล

รายงานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน

2019-03-18

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานhttps://drive.google.com/file/d/1UDVD2a0ifDZnZ6mc0te-dsNWFyujhwSO/view?usp=sharingศึกษาสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจ 100% ครั้งที่2/2562  ณ โรงเรียนบ้านนิคมหนองตาล

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.