แบบฟอร์ม/เอกสาร/ITA เผยแพร่สาธารณะเพื่อความโปร่งใส

สถิติข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2559

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

2018-11-22

สถิติข้อมูลบุคลากร ของโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2559

 

ไฟล์แนบ

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.