ภาพกิจกรรม

รับมอบชุดถังขยะแยกประเภท และทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะ

กลุ่มอำนวยการ

2019-09-26

26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานรับมอบชุดถังขยะแยกประเภท (ถังขยะอินทรีย์ ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะอันตราย) และทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะ ตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชนระหว่างเทศบาลตำบลหนองหาน และสพป.อุดรธานี เขต 3 ณ สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
       ภาพกิจกรรม

 

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.