ภาพกิจกรรม

สพป.อุดรธานี เขต 3 จัดกิจกรรม “เข้าแถวเคารพธงชาติ”

กลุ่มอำนวยการ

2019-09-30

30 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายนิคม ผิวนวล รอง ผอ.สพป.อุดรธานีเขต 3 ได้รับมอบ จาก ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 นำคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ในการนี้ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ทบทวนภารกิจในรอบสัปดาห์ และให้แนวทางในการปฎิบัติงานแก่ข้าราชการ และลูกจ้างเพื่อทำให้การทำงานสำเร็จลุล่วง ในการนี้นายมีชัย แววศรี ศึกษานิเทศก์ ได้กล่าวขอบคุณ อวยพร และกล่าวอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ลานหน้าเสาธง สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

               ภาพกิจกรรม

 

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.