ภาพกิจกรรม

การประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์

กลุ่มอำนวยการ

2019-09-30

30 กันยายน 2562 เวลา 10.00น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3  ร่วมการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. การจัดสรรงบประมาณสำหรับครูธุรการและภารโรง การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย การปฎิบัติภารกิจของเลาธิการ กพฐ. และการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมพระครูกิตติอุดมญาณ สพป.อุดรธานี เขต 3         อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

           ภาพกิจกรรม

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.