ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

กลุ่มอำนวยการ

2019-11-22

วันที 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ โดย นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรบเชิงปฏิบัติการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยรูปแบบการจัดทำสื่อการเรียนรู้ ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ครูช่วงชั้นที่ 1-3 พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมี นายสมนึก มุงคุณแสน ผอ.โรงเรียนบ้านต้องหนองสระปลา ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองหาน 4 กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหันน้อย สพป.อุดรธานี เขต 3 อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.