ภาพกิจกรรม

นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) พร้อมบรรยายพิเศษ กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 1 ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ

กลุ่มอำนวยการ

2019-12-06

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.