ภาพกิจกรรม

25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามตรวจสอบนักเรียนที่ไม่จบตามแบบรายงานข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่กา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

2020-06-25

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.