ภาพกิจกรรม

26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2563 ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อหารือข้อราชการร่วมกับศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 3 ณ ห้องปร

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ

2020-06-26

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.