ภาพกิจกรรม

26 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมติดตามการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที

หน่วยตรวจสอบภายใน

2020-06-26

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.