ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563 งวด 6/2563

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 งวด 5/2563

   

การขับเคลื่อน สพป.อด.3

ครูดี สพฐ. สพป.อุดรธานี เขต 3

เซ็กซ์ช็อป   เซ็กซ์ช็อป

การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน

เพลง สพป อด 3

รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.อด.3

   

ภาพกิจกรรม

   

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

   

การบริหารงาน

   

การบริหารเงินงบประมาณ

   

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   

การส่งเสริมความโปร่งใส

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.