ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

เผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง

   

การขับเคลื่อน สพป.อด.3

ครูดี สพฐ. สพป.อุดรธานี เขต 3

การรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงาน

เพลง สพป อด 3

รายงานผลการปฏิบัติงาน สพป.อด.3

   

ภาพกิจกรรม

   

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

   

การบริหารงาน

   

การบริหารเงินงบประมาณ

   

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   

การส่งเสริมความโปร่งใส

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.