สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2020-01-31

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

O3 อำนาจหน้าที่

2019-07-11

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

O6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง(หนังสือเวียน)

2019-07-11

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

O6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง(พระราชบัญญัติ)

2019-07-11

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

O6 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง (พระราชกฤษฎีกา )

2019-07-11

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

สถิติข้อมูล 2562

2019-07-08

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

ข้อมูลนักเรียน 10 ธค. 2561

2019-03-14

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

สถิติข้อมูล 2561

2018-11-22

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

สถิติข้อมูล 2560

2018-11-22

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

สถิติข้อมูล 2559

2018-11-22

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.