การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

2021-09-17

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการป้องกันการรับสินบน

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

2020-07-12

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

2020-07-12

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.