แบบฟอร์ม/เอกสารเผยแพร่

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2020-03-31

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2020-01-31

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

2019-12-02

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.