แบบฟอร์ม/เอกสารเผยแพร่

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O40 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

2020-07-01

การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2020-03-31

สถิติข้อมูลพื้นฐาน สพป. อุดรธานี เขต 3

O4 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

2020-01-31

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.