ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถดาวน์โหลดป้ายหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้ที่เว็บ

ผู้ดูแลระบบ

2019-03-21

ป้ายหน้าโรงเรียนที่ถูกต้องของ สพฐ.  สามารถดาวน์โหลดป้ายหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้ที่เว็บ

http://1tambon1school.go.th/

ป้ายหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ขนาด 4x2 เมตร (โรงเรียนสามารถปรับขนาดได้ตามพื้นที่ของโรงเรียน ในอัตราส่วน 2:1) สามารถเปิดเพื่อแก้ไขชื่อโรงเรียนและเขตพื้นที่ได้ด้วยโปรแกรม Photoshop

ไฟล์ป้ายหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

 

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.