ข่าวประชาสัมพันธ์

ยกเลิกประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 3 ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มบริหารบุคคล

2020-02-12

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.