ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มนโยบายและแผน

2020-02-17

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.