ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จ้างเหมา)

กลุ่มบริหารบุคคล

2020-02-28

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.