ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และระบบป้องกันน้ำท่วมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

2020-05-26

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.