ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบป้องกันน้ำท่วม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 1-2563

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

2020-07-01

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.