ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและระบบป้องกันน้ำท่วม ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2-2563

กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

2020-07-01

   
Copyright © Udonthani3, 2019. All right reserved.